Wednesday, October 19, 2011

:D

Jadilah pmimpin yg cerdik seperti Ali bin abi thalib, jdilah pmimpin yang tegas seperti umar bin khatab, jadilah pmimpin yg dermawan seperti usman bin affan, jdilah pemimpin yang bjaksana seperti Abu bakar as-shidiq. Dan semuanya terdapat pada diri Rasulullah saw ...

No comments:

Post a Comment