Friday, June 18, 2010

untuk Bacaan Bersama

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat.
(Khalifah Abdul MAlik bin Marwan)

belajar tanpa berfikir tidak ada gunanya, berfikir tanpa belajar adalah berbahaya
Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Berfikiran yang terbuka dan mulut yang tertutup merupakan suatu kombinasi kebahagiaan.

No comments:

Post a Comment