Thursday, January 28, 2010

MPMUM

28/1/2010 .... terlibat dengan Pemilihan Majlis Perwakilan Mahasiswa UM 2010/2011....jaga untuk Kawasan Akademi tempat ku bekerja .... Akademi Pengajian Melayu (APM)...

No comments:

Post a Comment